Pàgines

ESO

dijous, 13 de febrer de 2020

Generador de so. Comprova la teua capacitat auditiva.

En aquesta web podem indicar quina altura en Hertz volem escoltar. 

També podem fer un test d'audició i comprovar fins a quants Hertz podem escoltar...


Atenció! Assegureu-vos sempre que els auriculars / altaveus estiguen ajustats a un volum reduït per evitar danys a l'audició o a l'equip. Quan el to es faça massa escàs per a sentir-lo, atureu la prova: no augmenteu el volum dels auriculars / altaveus.

¡Atención! Asegúrese siempre de que los auriculares / altavoces estén ajustados a un volumen bajo para evitar daños a la audición o al equipo. Cuando el tono se vuelva demasiado débil para escuchar, detenga la prueba: no aumente el volumen de sus auriculares / altavoces.

Indica l'altura en Hz i comprova com sona.


                        Test d'audició (registre agut)                   Test d'audició (registre greu)
                                


diumenge, 19 de gener de 2020

divendres, 10 de gener de 2020